Úvod | Legislatíva | Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V súčasnosti je ochrana osobných údajov upravovaná Zákonom o ochrane osobných údajov číslo 122 / 2013. Dohľad nad plnením tohto zákona vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou.

V máji 2018 však tento zákon nahradí nové nariadenie o ochrane osobných údajov (v anglickom jazyku General Data Protection Regulation – GDPR), ktoré bolo schválené Európskou komisiou  dňa 27. 4. 2016 z dôvodu prispôsobovania sa súčasnému technologickému vývoju a potreby chrániť osobné údaje fyzických osôb. Nariadenie nadobudne účinnosť 25. 5. 2018. Každá krajina EÚ bude musieť v rovnakej podobe implementovať toto nariadenie do svojej legislatívy.

Praktické informácie k nastávajúcim zmenám v ochrane osobných údajov:

V  dokumente Cesta k dodržiavaniu GDPR (v slovenskom jazyku) nájdete základné kroky, ktoré by mali vykonať digitálne subjekty v rámci svojich spoločností s cieľom zosúladenia ich procesov pri práci s osobnými údajmi s novou európskou legislatívou.

V dokumente Definícia osobných údajov podľa GDPR (v slovenskom jazyku) nájdete charakteristiku osobných údajov primárne pre subjekty digitálneho odvetvia. Dokument bližšie popisuje, ktoré údaje zaraďovať podľa nového nariadenia medzi osobné údaje, ako aj nový pojem “pseudonymizované údaje”.

V dokumente Prehľad o aktivitách a cieľoch pracovnej skupiny IAB Europe pre implementáciu GDPR do praxe nájdete aktuálne kroky odborníkov v tejto oblasti.

infografikách z dielne EÚ nájdete vysvetlené dopady európskej reformy ochrany údajov na rôzne oblasti života.

V infografike Európskej komisie sú vysvetlené zmeny v ochrane údajov týkajúce sa firiem.

V infografike z dielne združenia SPIR nájdete ako postupovať, ak ste zodpovedný za implementáciu nariadenia GDPR vo vašej firme.

prezentácii IAB Europe nájdete odpovede prečo Európska komisia pristúpila k novému návrhu nariadenia o ochrane osobných údajov, ako aj charakteristiku “osobných dát” a “súhlasu s poskytnutím osobných dát”.

Ďalšie súvisiace informácie:

IAB Europe Webinar Recording: What does GDPR compliance mean and how to get started? 
IAB Europe’s GDPR Compliance Primer

Európsky parlament prijal nové Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR)

Tlačová správa IAB Europe k Všeobecnému nariadeniu na ochranu osobných údajov (GDPR)
Ako si chrániť osobné údaje a aké máte práva v súvislosti so súčasným platným zákonom?

Aktuálne články z médií ku téme:

GDPR: Čo prinesie nová legislatíva / Strategie.sk
ePrivacy a GDPR, skomplikujú život marketérom? / Strategie.sk
SPIR zveřejňuje video, jak se připravit na GDPR
/ MediaGuru
Slabá ochrana osobných údajov môže firmy pochovať / eTrend.sk
Po 22 rokoch sa ochrana osobných údajov zmení. Čo to znamená? / eTrend.sk
I retargeting bez souhlasu uživatele je porušením GDPR / MediaGuru
Ako sa poistiť pred pokutou z eurosmernice GDPR / eTrend.sk
Opinion: Europe’s Strict New Privacy Rules Are Scary but Right / AdvertisingAge
Prichádza revolúcia v ochrane osobných údajov: Pozrite si 7 základných zmien / eTrend.sk
Možné pokuty GDPR zná jen jedna z deseti firem / Mediaguru
Začína sa odpočítavanie novej digitálnej doby / blog eTrend.sk
Privacy by design by default kde končí filozofia a začína prax? / blog eTrend.sk
Data musí chránit banky i malé firmy s pěti zaměstnanci. Na přípravy je nejvyšší čas, říká expertka / iHned
GDPR je jen vyústěním tlaku na data o uživatelích / MediaGuru
GDPR jako nový strašák e-shopů? Co se změní pro provozovatele online obchodů / Tyinternety
Nová éra online života: GDPR přináší revoluci v ochraně osobních údajů / Tyinternety