Úvod | Legislatíva | Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V súčasnosti je ochrana osobných údajov upravovaná Zákonom o ochrane osobných údajov číslo 122 / 2013. Dohľad nad plnením tohto zákona vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou.

V máji 2018 však tento zákon nahradí nové nariadenie o ochrane osobných údajov (v anglickom jazyku General Data Protection Regulation – GDPR), ktoré bolo schválené Európskou komisiou  dňa 27. 4. 2016 z dôvodu prispôsobovania sa súčasnému technologickému vývoju a potreby chrániť osobné údaje fyzických osôb. Nariadenie nadobudne účinnosť 25. 5. 2018. Každá krajina EÚ bude musieť v rovnakej podobe implementovať toto nariadenie do svojej legislatívy.

V tejto prezentácii IAB Europe nájdete odpovede prečo Európska komisia pristúpila k novému návrhu nariadenia o ochrane osobných údajov, ako aj charakteristiku “osobných dát” a “súhlasu s poskytnutím osobných dát”.

Súvisiace informácie:

Európsky parlament prijal nové Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov
Tlačová správa IAB Europe k Všeobecnému nariadeniu na ochranu osobných údajov

Mohlo by vás zaujímať:

Ako si chrániť osobné údaje a aké máte práva v súvislosti so súčasným platným zákonom?