Úvod / GDPR / Všetko o GDPR / GDPR – dopady reformy ochrany údajov

GDPR – dopady reformy ochrany údajov

Nasledujúce infografiky vysvetľujú dopady európskej reformy ochrany údajov na základe nového európskeho nariadenia na ochranu údajov (GDPR).

Na stiahnutie: Ako reforma ochrany údajov ovplyvní sociálne siete?

PP-2016-00621-00-00-CS-TRA-00PP-2016-00621-00-00-CS-TRA-00-1

Na stiahnutie:  Ako reforma ochrany údajov v EÚ posilní vnútorný trh?

PP-2016-00621-00-01-CS-TRA-00

PP-2016-00621-00-01-CS-TRA-00-1

 

Na stiahnutie:  Ako reforma ochrany údajov v EÚ uľahčí medzinárodnú spoluprácu?

PP-2016-00621-00-02-CS-TRA-00

PP-2016-00621-00-02-CS-TRA-00-1

Na stiahnutie:  Ako reforma ochrany údajov v EÚ zjednoduší existujúce pravidlá?

PP-2016-00621-00-03-CS-TRA-00

PP-2016-00621-00-03-CS-TRA-00-1

Na stiahnutie:  Reforma ochrany údajov v EÚ a dáta veľkého objemu

PP-2016-00621-00-04-CS-TRA-00

PP-2016-00621-00-04-CS-TRA-00-1

Na stiahnutie:  Reforma ochrany údajov v EÚ: aké prinesie výhody podnikom v Európe?

PP-2016-00621-00-05-CS-TRA-00

 PP-2016-00621-00-05-CS-TRA-00-1

Na stiahnutie:  Ako reforma ochrany údajov posilní práva občanov?

PP-2016-00621-00-06-CS-TRA-00

PP-2016-00621-00-06-CS-TRA-00-1

Na stiahnutie:  Ako reforma EÚ prispôsobí pravidlá ochrany údajov novému technologickému vývoju?

PP-2016-00621-00-07-CS-TRA-00

PP-2016-00621-00-07-CS-TRA-00-1

Na stiahnutie:  Ako reforma ochrany údajov pomôže v boji proti medzinárodnému zločinu?

PP-2016-02548-00-08-CS-TRA-00

PP-2016-02548-00-08-CS-TRA-00-1
Prevzaté z webových stránok http://ec.europa.eu/
Zdroj: Úřad pro úřední tisky, Evropská unie, 2016
PDF ISBN 978-92-79-60252-8 doi:10.2838/70323 DS-01-16-698-CS-N