Úvod / GDPR / Všetko o GDPR

Všetko o GDPR

V súčasnosti je ochrana osobných údajov na Slovensku upravovaná Zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018, ktorý Parlament SR schválil 29. 11. 2017 a ktorý reaguje na európske nariadenie GDPR účinné od 25. 5. 2018. Dohľad nad plnením tohto zákona vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou.

GDPR

ÚOOÚ novú normu vypracoval, pretože novelizácia predchádzajúceho zákona z roku 2013 by bola problematická a neprehľadná. Zásadnou zmenou, spresnením, prešli práva dotknutých osôb. V schválenom zákone sú prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako k ich uplatneniu má dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať.

V máji 2018 vstúpilo do platnosti v Európskej únii nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR – General Data Protection Regulation), ktoré bolo schválené Európskou komisiou dňa 27. 4. 2016 z dôvodu prispôsobovania sa súčasnému technologickému vývoju a potreby chrániť osobné údaje fyzických osôb. Každá krajina EÚ mala povinnosť implementovať toto nariadenie do svojej legislatívy.

 

Praktické dokumety k zmenám v ochrane osobných údajov:

Kódex spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí
Kódex vydalo združenie pre internetovú rekklamu IAB Slovakia v septembri 2018  s cieľom zjednodušiť procesy v oblasti ochrany osobných údajov v digitálnom prostredí online médiám, ich vydavateľom, menším prevádzkovateľom webstránok i ďalším digitálnym subjektom na Slovensku.

Prehľad právnych základov pri vyhotovovaní a zverejňovaní fotografií a audiovizuálnych záznamov
Blog právnickej kancelárie Semančín & Partners reaguje na nové usmernenie  Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktoré vydal dňa 22. 1. 2019 a týka sa spracúvania fotografií a audiovizuálnych záznamov ako osobných údajov. Úrad tak reflektuje požiadavky širokej verejnosti, ktoré sa týkajú prehľadu možných právnych základov v prípade spracúvania týchto osobných údajov. Informačná povinnosť ostáva samozrejme nedotknutá, a v každom prípade musí byť splnená.
Upozorňujeme, že usmernenie ÚOOÚ je nezáväzné a má iba odporúčajúci charakter.

30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov
Dokument vydal ÚOOÚ v máji 2018. Materiál nie je právne záväzný, má len odporúčací charakter nakoľko prostredie každého prevádzkovateľa, či sprostredkovateľa je jedinečné a vyžaduje zohľadnenie konkrétnych odlišností. Záleží od zložitosti jednotlivých procesov a objemu spracúvaných osobných údajov.

Cesta k dodržiavaniu GDPR
V  dokumente (v slovenskom jazyku) nájdete základné kroky, ktoré by mali vykonať digitálne subjekty v rámci svojich spoločností s cieľom zosúladenia ich procesov pri práci s osobnými údajmi s novou európskou legislatívou.

Definícia osobných údajov podľa GDPR
V dokumente (v slovenskom jazyku) nájdete charakteristiku osobných údajov primárne pre subjekty digitálneho odvetvia. Dokument bližšie popisuje, ktoré údaje zaraďovať podľa nového nariadenia GDPR medzi osobné údaje, ako aj nový pojem “pseudonymizované údaje”.

Definícia súhlasu podľa GDPR
V dokumente (v slovenskom jazyku) nájdete pohľad na mechanizmus súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade s novou európskou legislatívou. Zároveň IAB Europe predstavilo nový projekt, ktorý má riešiť získanie súhlasu v súlade s GDPR naprieč celým online ekosystémom.

Working Paper on Controller – Processor Criteria
Dokument (na stiahnutie v anglickom jazyku) vypracovala a v júli 2018 zverejnila pracovná skupina IAB Europe pre implementáciu GDPR do praxe.

Data Subject Requests
Dokument (na stiahnutie v anglickom jazyku) vypracovala a zverejnila v apríli 2018 pracovná skupina IAB Europe pre implementáciu nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR do praxe.

Guidelines Consent GDPR Guidelines Transparency GDPR
Dokumenty (v anglickom jazyku) objasňujú súhlas so spracovaním osobných údajov podľa GDPR v najprísnejšom možnom duchu. Poznamenávame však, že guidelines nie sú právne záväzné.  Sú z dielne pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 Smernice 95/46/EHS  o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorá spracúvava a vydáva usmernenia a odporúčania k jednotlivým problematikám GDPR. Majú napomôcť k bezproblémovej implementácii nového nariadenia GDPR. 

 

Infografiky k téme:

Dopady európskej reformy ochrany údajov
V infografikách z dielne EÚ sú vysvetlené dopady GDPR na rôzne oblasti života – sociálne siete, vnútorný trh, medzinárodnú spoluprácu, dáta veľkého objemu, práva občanov a ďalšie.

Som zodpovedný za implementáciu nariadenia GDPR vo svojej firme. Ako mám postupovať?
Infografika z dielne združenia SPIR.

 

Blog:

Ako zasiahne GDPR do marketingovej komunikácie?
V článku prinášame zhrnutie výstupov z  odbornej konferencie, ktorú sme organizovali v októbri 2017.

 

Ďalšie súvisiace informácie:

Zmeny v ochrane údajov týkajúce sa firiem
IAB Europe Webinar Recording: What does GDPR compliance mean and how to get started? 
IAB Europe’s GDPR Compliance Primer

Európsky parlament prijal nové Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR)

Tlačová správa IAB Europe k Všeobecnému nariadeniu na ochranu osobných údajov (GDPR)
Ako si chrániť osobné údaje a aké máte práva v súvislosti so súčasným platným zákonom?

Aktuálne články z médií ku téme:

Thanks to GDPR, the chief data protection officer is a new key role at publishers / DigiDay
Right behind the GDPR, there’s the ePrivacy Regulation / MarketingLand
Parlament schválil úplne nový zákon o ochrane osobných údajov / eTrend.sk
GDPR: Čo prinesie nová legislatíva / Strategie.sk
ePrivacy a GDPR, skomplikujú život marketérom? / Strategie.sk
SPIR zveřejňuje video, jak se připravit na GDPR
/ MediaGuru
Slabá ochrana osobných údajov môže firmy pochovať / eTrend.sk
Po 22 rokoch sa ochrana osobných údajov zmení. Čo to znamená? / eTrend.sk
I retargeting bez souhlasu uživatele je porušením GDPR / MediaGuru
Ako sa poistiť pred pokutou z eurosmernice GDPR / eTrend.sk
Opinion: Europe’s Strict New Privacy Rules Are Scary but Right / AdvertisingAge
Prichádza revolúcia v ochrane osobných údajov: Pozrite si 7 základných zmien / eTrend.sk
Možné pokuty GDPR zná jen jedna z deseti firem / Mediaguru
Začína sa odpočítavanie novej digitálnej doby / blog eTrend.sk
Privacy by design by default kde končí filozofia a začína prax? / blog eTrend.sk
Data musí chránit banky i malé firmy s pěti zaměstnanci. Na přípravy je nejvyšší čas, říká expertka / iHned
GDPR je jen vyústěním tlaku na data o uživatelích / MediaGuru
GDPR jako nový strašák e-shopů? Co se změní pro provozovatele online obchodů / Tyinternety
Nová éra online života: GDPR přináší revoluci v ochraně osobních údajů / Tyinternety