Úvod | Legislatíva | ePrivacy direktíva

ePrivacy direktíva

Dňa 10. 1. 2017 bol oficiálne zverejnený Európskou komisiou (EK) nový návrh na úpravu ePrivacy direktívy (známej tiež ako “Cookie Directive”, nariadenie č. 2002/58/EC), v ktorej EK navrhuje vyššiu ochranu dát používateľov internetu.

K tomuto návrhu EK pristúpila po prijatí a odsúhlasení novej legislatívy o ochrane osobných údajov (v anglickom jazyku General Data Protection Regulation – GDPR), ktorá vstúpi do platnosti v máji 2018 a je rovnako platná pre všetky krajiny Európskej únie (EU) ako aj subjekty, ktoré narábajú s osobnými údajmi v rámci EÚ. Cieľom novej pripravovanej cookie direktívy je zosúladenie s GDPR, pričom cookie direktíva je zameraná na ochranu osobných dát v elektronickom prostredí a jej konečné znenie bude mať výrazný vplyv aj na digitálnu reklamu.

Zmeny, ktoré návrh prináša

Najzákladnejšou zmenou oproti súčasnému využívaniu cookies v trekovaní užívateľov a používaní dát na zobrazovanie reklamy bude to, že užívateľ bude nastavovať svoj súhlas či nesúhlas ohľadne trekovania jeho dát prostredníctvom nastavení svojho prehliadača (browsera). Publisheri tak budú vedieť “čítať” či daný úžívateľ zobrazovanie behaviorálnej reklamy povolil alebo nie.

Na našej infografike (na stiahnutie aj vo formáte .PDF ) v zjednodušenej forme prinášame dopad takéhoto nariadenia na digitálnu ekonomiku ako takú ako aj na samotného užívateľa:Infografika_Ako digitalna reklama podporuje free obsah a sluzby_2Infografika_Ako digitalna reklama podporuje free obsah a sluzby_1

V  dokumente Zmeny v novonavrhovanej ePrivacy direktíve (dokument na stiahnutie vo formáte .PDF) nájdete základné zmeny v novonavrhovanej ePrivacy direktíve oproti aktuálne platnej legislatíve ohľadne článkov 8 – cookie použitie, 9 – súhlas s použitím dát a 10 – nastavenie browsera.
Pre našich členov je k dispozícii na vyžiadanie aj právna analýza týchto článkov.

Frequently Asked Questions

Ku téme novonavrhovanej ePrivacy direktívy vytvorila IAB Europe samostatnú webstránku, kde nájdete aktuálne informácie týkajúce sa regulácie: https://www.iabeurope.eu/cookie-regulation-faq/

Súvisiace informácie a dokumenty:

Oficiálny návrh budúcej ePrivacy regulácie publikovaný na webe Európskej komisie
Stream z tlačovej konferencie podpredseu EK Andrusa Ansipa
Tlačová správa IAB Europe k návrhovanej ePrivacy direktíve
Vydavatelia naliehajú na Európsku komisiu, aby v pripravovanej úprave ePrivacy direktívy zohľadnila dôležité postavenie digitálnej reklamy
Prehľad o základných zmenách, ktoré navrhovaná ePrivacy direktíva prinesie