Úvod / GDPR / ePrivacy direktíva

ePrivacy direktíva

Dňa 26. 10. 2017 Európsky parlament schválil tesnou väčšinou kontroverzné nariadenie o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách ePrivacy (známej tiež ako “Cookie Directive”, nariadenie č. 2002/58/EC), čo bude mať za následok viaceré zmeny v oblasti ochrany súkromia v elektronickom prostredí nielen pre fyzické osoby, ale najmä pre celý európsky digitálny biznis. 

Toto nariadenie vo veľkej miere zasiahne do práv vydavateľov, ktorí nebudú môcť ponúkať svoj digitálny obsah výmenou za súhlas so sledovaním a využívaním dát (cookies) užívateľov na zobrazovanie cielenej reklamy v internetovom prostredí. Práve reklama je hlavným zdrojom príjmov veľkých vydavateľov, ktorí tak prostredníctvom mediálneho ekosystému mohli ponúkať svojim návštevníkom obsah svojich stránok ako aj služby zdarma.

K návrhu ePrivacy EK pristúpila po prijatí a odsúhlasení novej legislatívy o ochrane osobných údajov (v anglickom jazyku General Data Protection Regulation – GDPR), ktorá vstúpila do platnosti v máji 2018 a je rovnako platná pre všetky krajiny Európskej únie (EU) ako aj subjekty, ktoré narábajú s osobnými údajmi v rámci EÚ. Cieľom práve odsúhlasenej cookie direktívy je zosúladenie s GDPR, pričom cookie direktíva je zameraná na ochranu osobných dát v elektronickom prostredí.

 

Zmeny, ktoré návrh ePrivacy prináša

Najzákladnejšou zmenou oproti súčasnému využívaniu cookies v trekovaní užívateľov a používaní dát na zobrazovanie reklamy bude to, že užívateľ bude nastavovať svoj súhlas či nesúhlas ohľadne trekovania jeho dát prostredníctvom nastavení svojho prehliadača (browsera). Publisheri tak budú vedieť “čítať” či daný úžívateľ zobrazovanie behaviorálnej reklamy povolil alebo nie.

Zmeny v novonavrhovanej ePrivacy direktíve
V  dokumente (v anglickom jazyku) nájdete základné zmeny v novonavrhovanej ePrivacy direktíve oproti aktuálne platnej legislatíve ohľadne článkov 8 – cookie použitie, 9 – súhlas s použitím dát a 10 – nastavenie browsera. Pre našich členov je k dispozícii na vyžiadanie aj právna analýza týchto článkov.

 

Naše infografiky k téme:

Ako digitálna reklama podporuje bezplatný online obsah a služby

Dopad navrhovaného ePrivacy nariadenia na digitálnu ekonomiku

 

Frequently Asked Questions:

Ku téme novonavrhovanej ePrivacy direktívy vytvorila IAB Europe samostatnú webstránku, kde nájdete aktuálne informácie týkajúce sa regulácie: https://www.iabeurope.eu/cookie-regulation-faq/

 

Súvisiace informácie a dokumenty:

Európsky parlament podporil kontroverzné nariadenie o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách – ePrivacy
Nechcené dôsledky reštrikcií na online reklamu založenú na dátach
Impact of ePrivacy Regulation
Oficiálny návrh budúcej ePrivacy regulácie publikovaný na webe Európskej komisie
Stream z tlačovej konferencie podpredseu EK Andrusa Ansipa
Tlačová správa IAB Europe k návrhovanej ePrivacy direktíve
Vydavatelia naliehajú na Európsku komisiu, aby v pripravovanej úprave ePrivacy direktívy zohľadnila dôležité postavenie digitálnej reklamy
Prehľad o základných zmenách, ktoré navrhovaná ePrivacy direktíva prinesie

 

Aktuálne články k téme:

Right behind the GDPR, there’s the ePrivacy Regulation / MarketingLand
Let’s raise the bar on ePrivacy / IAB Europe
European regulators are about to kill the digital media industry
/ BusinessInsider
Proposed ePrivacy Regulation: An Internet without data flows? / IAB Europe
How to fix the ePrivacy Regulation  / IAB Europe
Data protection authorities disregard the very laws they are tasked to enforce / blog IAB Europe