Úvod | Legislatíva | ePrivacy direktíva

ePrivacy direktíva

Dňa 10. 1. 2017 bol oficiálne zverejnený Európskou komisiou (EK) nový návrh na úpravu ePrivacy direktívy (známej tiež ako “Cookie Directive”, nariadenie č. 2002/58/EC), v ktorej EK navrhuje vyššiu ochranu dát používateľov internetu.

K tomuto návrhu EK pristúpila po prijatí a odsúhlasení novej legislatívy o ochrane osobných údajov (v anglickom jazyku General Data Protection Regulation – GDPR), ktorá vstúpi do platnosti v máji 2018 a je rovnako platná pre všetky krajiny Európskej únie (EU) ako aj subjekty, ktoré narábajú s osobnými údajmi v rámci EÚ. Cieľom novej pripravovanej cookie direktívy je zosúladenie s GDPR, pričom cookie direktíva je zameraná na ochranu osobných dát v elektronickom prostredí a jej konečné znenie bude mať výrazný vplyv aj na digitálnu reklamu.

Zmeny, ktoré návrh prináša

Najzákladnejšou zmenou oproti súčasnému využívaniu cookies v trekovaní užívateľov a používaní dát na zobrazovanie reklamy bude to, že užívateľ bude nastavovať svoj súhlas či nesúhlas ohľadne trekovania jeho dát prostredníctvom nastavení svojho prehliadača (browsera). Publisheri tak budú vedieť “čítať” či daný úžívateľ zobrazovanie behaviorálnej reklamy povolil alebo nie.

Infografiky k téme

V našich dvoch infografikách v zjednodušenej forme prinášame vysvetlenie ako digitálna reklama podporuje bezplatný online obsah a služby  na internete a tiež dopad navrhovaného ePrivacy nariadenia na digitálnu ekonomiku ako aj na samotného užívateľa.

V  dokumente Zmeny v novonavrhovanej ePrivacy direktíve (dokument na stiahnutie vo formáte .PDF) nájdete základné zmeny v novonavrhovanej ePrivacy direktíve oproti aktuálne platnej legislatíve ohľadne článkov 8 – cookie použitie, 9 – súhlas s použitím dát a 10 – nastavenie browsera.
Pre našich členov je k dispozícii na vyžiadanie aj právna analýza týchto článkov.

Frequently Asked Questions

Ku téme novonavrhovanej ePrivacy direktívy vytvorila IAB Europe samostatnú webstránku, kde nájdete aktuálne informácie týkajúce sa regulácie: https://www.iabeurope.eu/cookie-regulation-faq/

Súvisiace informácie a dokumenty:

Nechcené dôsledky reštrikcií na online reklamu založenú na dátach
Impact of ePrivacy Regulation
Oficiálny návrh budúcej ePrivacy regulácie publikovaný na webe Európskej komisie
Stream z tlačovej konferencie podpredseu EK Andrusa Ansipa
Tlačová správa IAB Europe k návrhovanej ePrivacy direktíve
Vydavatelia naliehajú na Európsku komisiu, aby v pripravovanej úprave ePrivacy direktívy zohľadnila dôležité postavenie digitálnej reklamy
Prehľad o základných zmenách, ktoré navrhovaná ePrivacy direktíva prinesie

Aktuálne články k téme:

Let’s raise the bar on ePrivacy / IAB Europe
European regulators are about to kill the digital media industry
/ BusinessInsider
Proposed ePrivacy Regulation: An Internet without data flows? / IAB Europe
How to fix the ePrivacy Regulation  / IAB Europe
Data protection authorities disregard the very laws they are tasked to enforce / blog IAB Europe