Úvod | Legislatíva | Cesta k dodržiavaniu GDPR

Cesta k dodržiavaniu GDPR

Pracovná skupina IAB Europe pre implementáciu nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) do praxe rozobrala v nasledovnom dokumente základné kroky, ktoré by mali vykonať digitálne subjekty v rámci svojich spoločností s cieľom zosúladenia ich procesov pri práci s osobnými údajmi s novou európskou legislatívou (nariadením GDPR).

 

Dokument k dispozícii na stiahnutie v slovenskom jazyku:

Cesta k dodržiavaniu GDPR

Cieľom pracovnej skupiny združenia IAB Europe pre implementáciu všeobecného nariadenia o ochrane údajov je prediskutovať nový právny predpis Európskej únie o ochrane údajov, zdieľať navzájom najnovšie postupy a poznatky a dohodnúť sa na spoločnom postoji európskeho digital odvetvia k najdôležitejším otázkam vyplývajúcich z nariadenia GDPR, ktoré sa týkajú sektora digitálnej reklamy. IAB Slovakia je členom IAB Europe.