Úvod | Legislatíva | Cesta k dodržiavaniu GDPR

Cesta k dodržiavaniu GDPR

Pracovná skupina IAB Europe pre implementáciu nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) do praxe rozobrala v nasledovnom dokumente základné kroky, ktoré by mali vykonať digitálne subjekty v rámci svojich spoločností s cieľom zosúladenia ich procesov pri práci s osobnými údajmi s novou európskou legislatívou (nariadením GDPR).

Dokument k dispozícii na stiahnutie v slovenskom jazyku:

Cesta k dodržiavaniu GDPR

(GDPR Compliance Primer)

 

V októbri 2017 zrealizovala IAB Europe prvý zo série webinárov zameraných na potrebné kroky vrámci implementácie GDPR do praxe digitálnych spoločností.
Záznam z webináru si môžete pozrieť alebo stiahnuť ako dokument ( v anglickom jazyku):

GDPR Compliance Primer Webinar

 


Cieľom pracovnej skupiny združenia IAB Europe pre implementáciu všeobecného nariadenia o ochrane údajov je prediskutovať nový právny predpis Európskej únie o ochrane údajov, zdieľať navzájom najnovšie postupy a poznatky a dohodnúť sa na spoločnom postoji európskeho digital odvetvia k najdôležitejším otázkam vyplývajúcich z nariadenia GDPR, ktoré sa týkajú sektora digitálnej reklamy. IAB Slovakia je členom IAB Europe.