Úvod | Legislatíva

Legislatíva

Právne normy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Zákon o ochrane osobných údajov 122/2013 – v súčasnosti platný do 25. 5. 2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane osobných údajov 2016/679  – vstúpi do platnosti 25. 5. 2018 a nahradí Zákon 122/2013

 

Právne normy týkajúce sa internetovej reklamy:

Zákon o reklame
Autorský zákon