Úvod / GDPR

GDPR

Právne normy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Nový zákon o ochrane osobných údajov – schválila NR SR dňa 29. 11. 2017.
Zákon reaguje na  európske nariadenie GDPR (a nahradil pôvodný Zákon o ochrane osobných údajov číslo 122 / 2013).

Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) novú normu vypracoval, lebo potrebná novelizácia predchádzajúceho zákona by bola problematická a neprehľadná. Zásadnou zmenou, spresnením, prešli práva dotknutých osôb. V schválenom zákone sú práva dotknutých osôb prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako k ich uplatneniu má dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať.

Nariadenie GDPR Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane osobných údajov 2016/679  (v slovenskom jazyku) – vstúpilo do platnosti 25. mája 2018

Všetko o GDPR…

Návrh novej ePrivacy regulácie (v slovenskom jazyku) – zatiaľ neschválený

Všetko o ePrivacy…

Právne normy týkajúce sa internetovej reklamy na Slovensku:

Zákon o reklame
Autorský zákon
Súčasný zákon o elektronických komunikáciách