Úvod | Legislatíva

Legislatíva

Právne normy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Zákon o ochrane osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane osobných údajov  (vstúpi do platnosti v máji 2018)

Právne normy týkajúce sa internetovej reklamy:

Zákon o reklame
Autorský zákon