Úvod | Tlačové centrum | Tlačové správy
Najnovšia štúdia AdEx Benchmark: Online reklama v Európe naďalej dvojciferne rastie, podporovaná najmä mobilnou a video reklamou

Brusel , 23. november 2017 IAB Europe v spolupráci s výskumnou agentúrou IHS Markit zverejnila najnovšiu štúdiu o výdavkoch do internetovej reklamy AdEx Benchmark za prvý polrok 2017.  Zo štúdie…

Výdavky do internetovej reklamy dosiahli na Slovensku v prvom polroku 2017 hodnotu 55 miliónov Eur

Bratislava, 6. november 2017 Slovenský online rástol vo výdavkoch medziročne o 5,5% v porovnaní s prvým polrokom 2016. Združenie pre internetovú reklamu pristúpilo v roku 2017 k novému deklarovaniu výdavkov do internetovej reklamy, nakoľko sa…

Európsky parlament podporil kontroverzné nariadenie o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách – ePrivacy

Brusel 26. októbra 2017 Európsky parlament svojím hlasovaním na pôde Bruselu schválil tesnou väčšinou kontroverzné nariadenie o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách známe tiež pod názvom ePrivacy, čo bude mať…

Rozhodnutie výboru Európskeho parlamentu o ePrivacy môže poškodiť európske médiá i občanov

Brusel, 19. októbra 2017 IAB Europe vo svojej novej tlačovej správe vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorý svojím rozhodnutím spôsobil,…

IAB vydalo nové štandardy pre portfólio reklamných formátov

Brusel, 31. júla 2017 IAB vydalo nové štandardy pre portfólio reklamných formátov (zahŕňajúcich  mobilné, display a natívne formy online reklamy), ktoré rešpektuje LEAN princípy a je založené na technológii HTML5….

Celosvetové príjmy z mobilnej reklamy vzrástli v roku 2016 na 63 mld. Eur

Brusel, 7. júl  2017 Mobilná display reklama naďalej dominuje  s 54%ným podielom vo výške 34 mld. Eur. IAB Europe, IAB US a IHS Markit zverejnili  globálne príjmy z mobilnej reklamy za rok 2016. Čísla…

Festival natívnej reklamy je ďalším vzdelávacím podujatím združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia

Bratislava, máj 2017 Podujatie si dáva za cieľ poodhaliť súčasné dostupné možnosti natívnej reklamy na slovenskom online trhu a poukázať na jej skryté rezervy.  Osem speakrov z radov vydavateľov, zadávateľov,…

V roku 2016 výdavky do internetovej reklamy presiahli hranicu 112 miliónov Eur

Bratislava, 27. 3. 2017 Podľa zdeklarovaných príjmov členov združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a klasifikovaného odhadu AdEx komisie výdavky do internetovej reklamy medziročne rástli o 23,2%. Od roku 2012 ide o najvyššie…

Coalition for better Ads vydala prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné weby v USA a Európe

Washington, Brusel, 22. marca 2017 Coalition for better Ads vydala 22. marca 2017 prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné webstránky, ktoré reflektujú preferencie užívateľov online reklamy v USA a Európe….

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia bude najbližšie dva roky viesť nová Správna rada na čele s Michalom Žatkuliakom

Bratislava, 3. február 2017 Na ostatnom valnom zhromaždení združenia, ktoré sa konalo v januári, boli zvolení noví zástupcovia orgánov IAB Slovakia. Na poste predsedu Správnej rady ostáva Michal Žatkuliak zástupca…