Úvod | Tlačové centrum | Tlačové správy
IAB vydalo nové štandardy pre portfólio reklamných formátov

Brusel, 31. júla 2017 IAB vydalo nové štandardy pre portfólio reklamných formátov (zahŕňajúcich  mobilné, display a natívne formy online reklamy), ktoré rešpektuje LEAN princípy a je založené na technológii HTML5….

Celosvetové príjmy z mobilnej reklamy vzrástli v roku 2016 na 63 mld. Eur

Brusel, 7. júl  2017 Mobilná display reklama naďalej dominuje  s 54%ným podielom vo výške 34 mld. Eur. IAB Europe, IAB US a IHS Markit zverejnili  globálne príjmy z mobilnej reklamy za rok 2016. Čísla…

Festival natívnej reklamy je ďalším vzdelávacím podujatím združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia

Bratislava, máj 2017 Podujatie si dáva za cieľ poodhaliť súčasné dostupné možnosti natívnej reklamy na slovenskom online trhu a poukázať na jej skryté rezervy.  Osem speakrov z radov vydavateľov, zadávateľov,…

V roku 2016 výdavky do internetovej reklamy presiahli hranicu 112 miliónov Eur

Bratislava, 27. 3. 2017 Podľa zdeklarovaných príjmov členov združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a klasifikovaného odhadu AdEx komisie výdavky do internetovej reklamy medziročne rástli o 23,2%. Od roku 2012 ide o najvyššie…

Coalition for better Ads vydala prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné weby v USA a Európe

Washington, Brusel, 22. marca 2017 Coalition for better Ads vydala 22. marca 2017 prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné webstránky, ktoré reflektujú preferencie užívateľov online reklamy v USA a Európe….

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia bude najbližšie dva roky viesť nová Správna rada na čele s Michalom Žatkuliakom

Bratislava, 3. február 2017 Na ostatnom valnom zhromaždení združenia, ktoré sa konalo v januári, boli zvolení noví zástupcovia orgánov IAB Slovakia. Na poste predsedu Správnej rady ostáva Michal Žatkuliak zástupca…

Získajte komplexný prehľad v digitálnom marketingu za 4 dni!

Bratislava, 23. január 2017 Už 8. marca 2017 otvára združenie pre internetovú reklamu a biznis – IAB Slovakia druhý ročník Digital Master Course, ktorý študentom poskytne vedomosti z digitálneho marketingu…

Navrhovaná ePrivacy direktíva nespĺňa očakávania v úprave pravidiel pre používanie cookies

Brusel, 10. január 2017 Tento týždeň v Bruseli predstavila Európska komisia novú úpravu  ePrivacy direktívy (známej tiež ako “Cookie Directive”, nariadenie č. 2002/58/EC), v ktorej  navrhuje vyššiu ochranu dát používateľov…

Jeseň v IAB Slovakia sa niesla v znamení vzdelávania! V novembri sme úspešne ukončili prvý ročník Digital Master Course.

Bratislava, 22. november 2016 Pilotného ročníku Digital Master Course sa zúčastnilo 32 študentov, väčšinou juniorov z mediálnych agentúr a online médií, nechýbali však ani cieľavedomí študenti, ktorí majú záujem o…

Príjmy z internetovej reklamy na Slovensku dosiahli v prvom polroku 2016 hodnotu 52 miliónov Eur

Bratislava, 14.október 2016 V prvom polroku roka 2016 vzrástli príjmy z internetovej reklamy o 26% v porovnaní s prvým polrokom 2015. Čo sa týka percentuálneho podielu jednotlivých reklamných kategórií prvé miesto si stále drží display…