Úvod | Tlačové centrum | Novinky
Výstupy z konferencie IAB Leadership Summit v USA

Najnovšie štúdie a analýzy z dielne IAB US, ktoré boli aktuálne zverejnené vo februári 2018 na konferencii IAB Leadership Summit v Kalifornii: First Annual ‘IAB 250 Powered by Dun &…

IAB Slovakia ocení v súťaži Digital PIE 2018 po prvýkrát prácu slovenských online médií

Vzhľadom na svoje základné úlohy a vízie sa združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia rozhodlo prispieť k podpore slovenského online trhu a internetovej reklamy prostredníctvom partnerstva  na súťaži Digital Pie, v…

Koalícia pre lepšie reklamy predstavila nový Program pre lepšiu skúsenosť užívateľov so zobrazovaním online reklamy

18. december 2017 Koalícia pre lepšie reklamy (Coalition for Better Ads) ohlásila, že v januári 2018 vydá program pre lepšiu skúsenosť užívateľov so zobrazovaním online reklamy – Better Ads Experience Program. Program je dobrovoľnou…

IAB Europe predstavuje nový projekt, ktorý má riešiť získanie súhlasu v súlade s GDPR naprieč celým online ekosystémom

IAB Europe predstavila v novembri 2017 na EDAA Summite v Londýne nový technický štandard, ktorý reflektuje na požiadavky GDPR v oblasti získavania užívateľského súhlasu v online priestore. Mechanizmus získavania súhlasu je navrhnutý tak, aby…

Prieskum IAB Europe: Vývoj v stratégii programmatickej reklamy 2017

Brusel, 27. november 2017 IAB Europe zverejnila kompletné výsledky v poradí už tretieho online prieskumu na tému programmatic reklamy, ktorý  bol realizovaný v posledných mesiacoch v Európe. Do prieskumu sa zapojilo viac…

Aké informácie priniesla konferencia IAB Slovakia na tému GDPR – Ako zasiahne do marketingovej komunikácie?

V máji budúceho roku nadobudne platnosť nová európska legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov. Nové nariadenia známe pod skratkami GDPR a ePrivacy prinesú zmeny do života najmä v online priestore….

IAB Europe vydala návod, ktorým chce podporiť transparentnosť v  digitálnej reklame

Brusel, 31. október 2017 Sprievodca transparentnosťou tzv. „Transparency Guide“, ktorý aktuálne zverejnila IAB Europe, má za cieľ zvýšiť transparentnosť v sieti dodávateľov digitálnej reklamy, a to najmä v oblasti dát, nákladov a zdrojov inventory….

Veľkosť trhu programmatickej reklamy v Európe v roku 2016

Cologne, dmexpo, 13. september 2017 Podľa najnovšej správy IAB Europe polovica európskych príjmov z digitálnej display reklamy je obchodovaná prostredníctvom systému programmatic. Trh programmatickej display reklamy v Európe v roku 2016 zaznamenal…

Prieskum IAB Europe: Najdôležitejšími témami v digitálnej reklame sú meranie naprieč médiami a metriky kvality

Brusel, 7. september 2017 Z novej správy IAB Europe Priority v meraní digitálnej reklamy vyplýva, že ťažiskovými faktormi pri zvyšovaní investícií značiek do onlinu stále zostáva meranie reklamy naprieč médiami a metriky kvality….

Nešťastné dôsledky reštrikcií na online reklamu založenú na dátach

Brusel, 7. september 2017 Brániť v zbieraní a využívaní dát subjektom pôsobiacim v digitálnej reklame by mohlo mať vážne a nešťastné dôsledky pre ekonomiku Európskej únie, európske nezávislé médiá a dostupnosť internetu ako takého….