Úvod | Tlačové centrum | Novinky
Veľkosť trhu programmatickej reklamy v Európe v roku 2016

Cologne, dmexpo, 13. september 2017 Podľa najnovšej správy IAB Europe polovica európskych príjmov z digitálnej display reklamy je obchodovaná prostredníctvom systému programmatic. Trh programmatickej display reklamy v Európe v roku 2016 zaznamenal…

Prieskum IAB Europe: Najdôležitejšími témami v digitálnej reklame sú meranie naprieč médiami a metriky kvality

Brusel, 7. september 2017 Z novej správy IAB Europe Priority v meraní digitálnej reklamy vyplýva, že ťažiskovými faktormi pri zvyšovaní investícií značiek do onlinu stále zostáva meranie reklamy naprieč médiami a metriky kvality….

Nechcené dôsledky reštrikcií na online reklamu založenú na dátach

Brusel, 7. september 2017 Brániť v zbieraní a využívaní dát subjektom pôsobiacim v digitálnej reklame by mohlo mať vážne a nechcené dôsledky pre ekonomiku Európskej únie, európske nezávislé médiá a dostupnosť internetu ako takého….

Nová iniciatíva digitálneho odvetvia na zdokonalenie štandardov merania “viewability” online reklamy v Európe

Brusel, 10. august 2017 Skupina založená za účelom zdokonalenia štandardov ohľadne viewability  (EVSG – European Viewability Steering Group), ktorá bola vytvorená v roku 2015 združením IAB Europe, Asociáciou komunikačných agentúr…

Výdavky do online reklamy v Európe v roku 2016 dosiahli výšku 41,8 mld.Eur

Amsterdam, 23. mája 2017 Výdavky do internetovej reklamy v Európe za minulý rok dosiahli výšku 41,8 mld.Eur a zaznamenali nárast o 12,2 % oproti minulému roku. Vyplýva to z najnovšej…

Ktoré tri video formáty dominujú na európskom online trhu? (Prieskum IAB Europe)

Brusel, 27. apríl 2017 IAB Europe zverejnila výsledky prieskumu o najpoužívanejších  reklamných video formátoch v Európe. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 700 agentúr, vydavateľov a zadávateľov reklamy z 31 európskych online trhov. Výsledkom…

V roku 2016 výdavky do internetovej reklamy presiahli hranicu 112 miliónov Eur

Bratislava, 27. 3. 2017 Podľa zdeklarovaných príjmov členov združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a klasifikovaného odhadu AdEx komisie výdavky do internetovej reklamy medziročne rástli o 23,2%. Od roku 2012 ide o najvyššie…

Coalition for better Ads vydala prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné weby v USA a Európe

Washington, Brusel, 22. marca 2017 Coalition for better Ads vydala 22. marca 2017 prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné webstránky, ktoré reflektujú preferencie užívateľov online reklamy v USA a Európe….

Profesionálna žurnalistika na čele boja proti falošným správam

IAB Slovakia sa vo februári 2017 stala členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE), aby podporila etickú prácu žurnalistov naprieč slovenskými médiami. Jej zástupci sa budú podieľať na činnosti Tlačovo-digitálnej…

Internetová reklama v Čechách hlási rekordné investície za minulý rok

Praha, 8. marca 2017 Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce téměř 20 miliard korun v ceníkových cenách. Oproti roku 2015 jde o 31% nárůst, který je způsoben především zvýšenými…