Úvod | Tlačové centrum | Novinky
Aké informácie priniesla konferencia IAB Slovakia na tému GDPR – Ako zasiahne do marketingovej komunikácie?

V máji budúceho roku nadobudne platnosť nová európska legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov. Nové nariadenia známe pod skratkami GDPR a ePrivacy prinesú zmeny do života najmä v online priestore….

IAB Europe vydala návod, ktorým chce podporiť transparentnosť v  digitálnej reklame

Brusel, 31. október 2017 Sprievodca transparentnosťou tzv. „Transparency Guide“, ktorý aktuálne zverejnila IAB Europe, má za cieľ zvýšiť transparentnosť v sieti dodávateľov digitálnej reklamy, a to najmä v oblasti dát, nákladov a zdrojov inventory….

Veľkosť trhu programmatickej reklamy v Európe v roku 2016

Cologne, dmexpo, 13. september 2017 Podľa najnovšej správy IAB Europe polovica európskych príjmov z digitálnej display reklamy je obchodovaná prostredníctvom systému programmatic. Trh programmatickej display reklamy v Európe v roku 2016 zaznamenal…

Prieskum IAB Europe: Najdôležitejšími témami v digitálnej reklame sú meranie naprieč médiami a metriky kvality

Brusel, 7. september 2017 Z novej správy IAB Europe Priority v meraní digitálnej reklamy vyplýva, že ťažiskovými faktormi pri zvyšovaní investícií značiek do onlinu stále zostáva meranie reklamy naprieč médiami a metriky kvality….

Nešťastné dôsledky reštrikcií na online reklamu založenú na dátach

Brusel, 7. september 2017 Brániť v zbieraní a využívaní dát subjektom pôsobiacim v digitálnej reklame by mohlo mať vážne a nešťastné dôsledky pre ekonomiku Európskej únie, európske nezávislé médiá a dostupnosť internetu ako takého….

Nová iniciatíva digitálneho odvetvia na zdokonalenie štandardov merania “viewability” online reklamy v Európe

Brusel, 10. august 2017 Skupina založená za účelom zdokonalenia štandardov ohľadne viewability  (EVSG – European Viewability Steering Group), ktorá bola vytvorená v roku 2015 združením IAB Europe, Asociáciou komunikačných agentúr…

Výdavky do online reklamy v Európe v roku 2016 dosiahli výšku 41,8 mld.Eur

Amsterdam, 23. mája 2017 Výdavky do internetovej reklamy v Európe za minulý rok dosiahli výšku 41,8 mld.Eur a zaznamenali nárast o 12,2 % oproti minulému roku. Vyplýva to z najnovšej…

Ktoré tri video formáty dominujú na európskom online trhu? (Prieskum IAB Europe)

Brusel, 27. apríl 2017 IAB Europe zverejnila výsledky prieskumu o najpoužívanejších  reklamných video formátoch v Európe. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 700 agentúr, vydavateľov a zadávateľov reklamy z 31 európskych online trhov. Výsledkom…

V roku 2016 výdavky do internetovej reklamy presiahli hranicu 112 miliónov Eur

Bratislava, 27. 3. 2017 Podľa zdeklarovaných príjmov členov združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a klasifikovaného odhadu AdEx komisie výdavky do internetovej reklamy medziročne rástli o 23,2%. Od roku 2012 ide o najvyššie…

Coalition for better Ads vydala prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné weby v USA a Európe

Washington, Brusel, 22. marca 2017 Coalition for better Ads vydala 22. marca 2017 prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné webstránky, ktoré reflektujú preferencie užívateľov online reklamy v USA a Európe….