Úvod | Internetová reklama | Objemy reklamy Slovensko

Objemy reklamy Slovensko

Príjmy z internetovej reklamy na Slovensku v prvom polroku 2016

V prvom polroku roka 2016 vzrástli príjmy z internetovej reklamy na slovenskom online trhu o 26% v porovnaní s prvým polrokom 2015.

Čo sa týka percentuálneho podielu jednotlivých reklamných kategórií prvé miesto si stále drží display reklama (63%) a za ňou paid-for search (23%). Display medziročne narástol o 33% a k tomuto rastu prispieva najmä nárast programmatic nákupu display reklamy, ktorý v radoch členských médií zaznamenal až 64% nárast. Ďalšou príjmovou položkou, ktorá sa podpisuje pod rast display je video reklama, ktorá v rámci členských médií IAB Slovakia vzrástla o 37%.

Michal Žatkuliak, predseda Správnej rady IAB Slovakia: „Koniec roka 2016 ale najmä rok 2017 prinesie display reklame ešte väčší nárast. Nahráva nám vypredanosť televízií v prospech vyššieho rastu video reklamy a v prospech väčších reklamných formátov. Lokálnym médiám porastú aj tržby z mobilnej reklamy, a to aj vďaka umiestneniu videa a natívnej reklamy.“

ts_prijmy-z-internetovej-reklamy_rekl-kategorie

Graf: Percentuálny podiel jednotlivých reklamných kategórií na celkových príjmoch prvého polroka 2016

ts_prijmy-z-internetovej-reklamy_tabulka

Tabuľka: Absolútne hodnoty príjmov jednotlivých reklamných kategórií a vyjadrenie medziročného rastu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím prvého polroka 2015

Najväčší nárast zaznamenala kategória „Other“ nakoľko v členských ale aj nečlenských médiách rastú príjmy z natívnej reklamy.

Príjmy sú tvorené deklarovanými nahlasovanými príjmami členských médií IAB Slovakia a kvalifikovaným odhadom príjmov nečlenských médií ako aj nadnárodných spoločností pôsobiacich na slovenskom online trhu. Členovia IAB Slovakia deklarujú príjmy z online na polročnej báze.

Vysvetlivky:

Display – bannery, buttony, skyscrapers, overlays, interstitials, pop ups, mobil display, video reklama;
Classifieds and directories – kontextové PPC + katalógová reklama;
Paid-for-search advertising – reklama zobrazovaná na základe vyhľadávania;
Other – email, newsletter, SMS/MMS, SEO, PR správy, natívna reklama, od 2015 aj affiliate a sponsorship.

Údaje pozostávajú z media-net-net hodnoty reklamy na členských serveroch IAB Slovakia a kvalifikovaného odhadu IAB Slovakia tržieb slovenských a medzinárodných nečlenských serverov.

Príjmy z online reklamy v roku 2015:

Príjmy z internetovej reklamy na slovenskom online trhu v roku 2015 poskočili o 20,5 %
Príjmy z internetovej reklamy dosiahli v prvom polroku 2015 výšku 41,5 mil. Eur


Dáta z predchádzajúcich období:

Príjmy z online reklamy 2012 – 2016

Príjmy z online reklamy 2004 – 2012 podľa starej metodiky
Vysvetlenie k členeniu príjmov z online reklamy v rokoch 2004 – 2012