Úvod / Blogy

Blogy

Blogy na témy z oblasti digitálnej reklamy, legislatívy viažucej sa k nej a etického preberania obsahu na internete:

Ako zasiahne GDPR do marketingovej komunikácie?

V máji 2018 nadobudla platnosť nová európska legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov. Nové nariadenia známe ako GDPR prinieslo zmeny do života najmä v online priestore. Čítať ďalej…

 

Ako používať v článkoch cudzie fotografie a nekradnúť?

V  mediálnej praxi je najčastejšie preberaným obsahom v slovenskom online prostredí fotografia. Nie je to nič nové, bez fotografií to dnes v online nejde. Ľudia stále menej čítajú a stále viac konzumujú online obsah vizuálne cez fotografie, obrázky, infografiky či videá. Na sociálnych sieťach  dokonca  dobrá fotografia stojí z veľkej časti za úspechom zdieľaného článku. Jeden z piatich mladých čitateľov do 30 rokov (generácia milleniálov) na sociálnych médiách číta len nadpis a – pozrie si fotografiu. Čítať ďalej…


Ako na internete preberať cudzie texty a nekradnúť?

Vytvorenie nového a  čitateľsky zaujímavého obsahu na internete vyžaduje tradičnú žurnalistickú prácu – od naštudovania problematiky, zbierania podkladov, cez získanie prípadných vyjadrení až po overovanie faktov. Príprava autorského článku znamená  častokrát hodiny práce. Okrem autorských článkov je častým spôsobom ako pokryť dopyt po online informáciách s trendovými či aktuálnymi témami, preklad textov zo zahraničných portálov. Čítať ďalej…