Úvod / Best Practices / Glossary of Interactive Advertising Terms

Glossary of Interactive Advertising Terms

Na sprehľadnenie a priblíženie terminológie používanej v internete a internetovej reklame zverejňujeme Slovník internetovej reklamy, ktorý vychádza zo slovníka Interactive Advertising Bureau (IAB), medzinárodnej asociácie, ktorej činnosť sa zameriava na podporu internetu, internetovej reklamy a zvýšenia príjmov online médií. V slovníku nájdete abecedne zoradené najpoužívanejšie výrazy z oblasti internetu a internetovej reklamy.

Slovník internetovej reklamy

Originálny slovník v anglickom jazyku:

IAB Glossary of Interactive Advertising Terms