Úvod / Archívy Katarína
Ako zasiahne GDPR do marketingovej komunikácie?

V októbri sme organizovali konferenciu na tému “Ako zasiahne GDPR do marketingvej  komunikácie”, tému vysoko aktuálnu  pre odbornú verejnosť. V článku prinášame prvé zhrnutie výstupov z  nej.  V máji budúceho roku nadobudne…

Ako na internete preberať cudzie texty a nekradnúť?

Vytvorenie nového a  čitateľsky zaujímavého obsahu na internete vyžaduje tradičnú žurnalistickú prácu – od naštudovania problematiky, zbierania podkladov, cez získanie prípadných vyjadrení až po overovanie faktov. Príprava autorského článku znamená…

Ako používať v článkoch cudzie fotografie a nekradnúť?

V  mediálnej praxi je najčastejšie preberaným obsahom v slovenskom online prostredí fotografia. Nie je to nič nové. Bez fotografií to dnes v online nejde. Ľudia stále menej čítajú a stále viac konzumujú…