Úvod / AIMmonitor / Zapojenie a odber dát

Internetové médiá – zapojenie do merania

V prípade, že ste, alebo zastupujete reklamné internetové médium, máte možnosť zapojiť sa do merania AIMmonitor (www.aimmonitor.sk) a získať tak auditované výsledky návštevnosti a sociodemografický profil Vašich domén. Základným cieľom  projektu AIMmonitor je poskytnúť tieto  údaje zapojeným médiám slovenského internetu, ktoré ďalej slúžia mediálnym a interaktívnym agentúram a zadávateľom reklamy na plánovanie, nákup a vyhodnocovanie kampaní.

Základné vstupné podmienky pre zaradenie do merania AIMmonitor:

Rozhodnutie o zaradení médií žiadateľa do výskumu AIMmonitor na základe vyššie uvedených vstupných podmienok je v kompetencii Metodickej  a Etickej komisie IAB Slovakia.

Prečo zaradiť Vašu stránku do AIMmonitor ?

  • nezávislý auditovaný rebríček návštevnosti médií, ktorý slúži na verejnú prezentáciu výsledkov;
  • jednotný systém merania návštevnosti a rovnaké pravidlá pre všetky merané stránky zaručujú objektívne porovnateľné výsledky merania;
  • výstupom merania je odhad Reálnych užívateľov na rozdiel od iných meraní návštevnosti napríklad Google Analytics, ktoré vychádza z cookies – pozri v čom sú rozdielne tieto merania;
  • potenciálne zvýšenie príjmov z reklamy, kedže AIMmonitor slúži nielen na meranie návštevnosti a poskytovanie dát, ale aj na plánovanie reklamy pre internetové a mediálne agentúry prostredníctvom sociodemografických dát a definovania cieľových skupín v nástroji gemiusExplorer.

 

Máte záujem o meranie AIMmonitor? Stiahnite si a pošlite podklad pre zaradenie do AIMmonitor.

Internetové a mediálne agentúry – odber sociodemografických dát

Našimi klientmi sú internetové agentúry a najväčšie mediálne domy, ktoré využívajú dáta na plánovanie a vyhodnocovanie internetových reklamných kampaní. Vzhľadom na to, že AIMmonitor je jediné auditované a verejne prístupné meranie na Slovensku, médiá sú do AIMmonitor zaraďované podľa rovnakých a kontrolovaných pravidiel a merané jednotnou metodikou, dáta AIMmonitor slúžia na verejné prezentácie o dosahovaných výsledkoch a sile internetových médií pred súčasnými, ako aj potenciálnymi zadávateľmi.

 

Máte záujem o dáta AIMmonitor? Kontaktujte nás.