Úvod | AIMmonitor | Reporty návštevnosti a socio-demografie

Reporty návštevnosti a socio-demografie

Mesačné správy o celkovej internetovej populácii a základné sociodemografické dáta

V nižšie uvedených reportoch (od najnovších po najstaršie) nájdete informácie o celkovej internetovej populácii a celkovom počte reálnych užívateľov, ktorí prichádzajú na stránky AIMmonitor. Tiež tu nájdete prehľad o systémových parametroch –  ako napríklad najviac využívaný operačný systém, prehliadač či mobilné zariadenie a základné sociodemografické dáta.

Kompletný rebríček médií zapojených do AIMmonitor nájdete na stránke online.aimmonitor.sk.

Najaktuálnejšie dáta, január 2018:

PC internetová populácia SR 12+    / 3,62 mil.

Phone internetová populácia SR 12+ / 2,59 mil.

Tablet internetová populácia SR 12+ / 1,10 mil.

AIMmonitor:

RUpc (zo SR) / 3,46 mil. – AIMmonitor pokrýva 96% slovenskej desktop internetovej populácie

RUphone (zo SR) / 2,49 mil. – AIMmonitor pokrýva 96% slovenskej phone internetovej populácie

RUtablet  (zo SR) / 0,92 mil. – AIMmonitor pokrýva 84% slovenskej tablet internetovej populácie

Reporty návštevnosti:

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Archív reportov

Rok 2014Rok 2013Rok 2012Rok 2011Rok 2010Rok 2009Rok 2008Rok 2007