Úvod / AIMmonitor / Metodika a výsledky

Metodika a výsledky

Výskum AIMmonitor je postavený na riešení gemiusAudience™, ktoré využíva vlastnosti dát získané pomocou site-centric spôsobov zberu informácií, spolu s oddelenými dátami štrukturálnej štúdie (charakteristiky populácie). Nová metodika v podobe multiplatformového prístupu prináša nový pohľad na konzumáciu obsahu internetových médií, najmä vzhľadom na stále významnejší podiel mobilných zariadení na celkovej návštevnosti internetu.

Výsledky gemiusAudience™ na novej metodike sú poskytované zvlášť pre platformu PC (počítače), platformu Phone (mobilné telefóny) a platformu  Tablet (tablety). Všetky metriky sú vypočítané na dátach zodpovedajúcich podmnožine populácie internetových užívateľov pre danú platformu. Sociodemografické dáta o profile užívateľov stránok sú dostupné iba pre PC platformu.  Dáta sú užívateľom dostupné mesačne v analytickej aplikácii gemiusExplorer. V online rozhraní na adrese aimmonitor.sk, sú základné metriky (RU, PV, V…) aktualizované na dennej báze, vždy za predchádzajúci deň.

Prevádzkovatelia médií tak vďaka novej metodike dostávajú informácie, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní o úpravách obsahu pre rôzne zariadenia, zadávatelia a agentúry môžu dáta využiť napríklad pri rozhodovaní a plánovaní kampaní práve s ohľadom na zapojenie ďalších platforiem.

Rozdelenie platformy Mobile na platformy Phone a Tablet (aktualizácia platná od 1. 12. 2017)

Dňa 3.10.2017 bolo Metodickou komisiou združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia odsúhlasené rozdelenie platformy Mobile na platformy Phone a Tablet. Zmena bude aplikovaná do online aplikácie OLA od 1.12.2017 a v .gem súboroch za mesiac december 2017. Dáta sa nebudú prepočítavať spätne. Zmena sa týka taktiež platformy PC, z ktorej sa vylúčia dáta kategorizované ako “Other” a “TV”, aby aktuálne názvy platforiem reflektovali ich skutočný obsah. Platforma “PC” bude obsahovať iba traffic generovaný z PC, platforma “Phone” traffic generovaný mobilnými telefónmi a platforma “Tablet” traffic generovaný tabletmi.

Aktuálne platná metodika od 20.11.2017 (dokument na stiahnutie)

Výsledky výskumu

Výsledky štúdie gemiusAudience™ sú pripravované za obdobie jedného mesiaca a zahŕňajú aj denné a týždenné hodnoty metrík.

V štúdii gemiusAudience™ sú namerané dáta generované užívateľmi internetu na mobilných zariadeniach oddelené od dát z PC platformy.

Dáta sú zmluvným užívateľom dostupné mesačne v analytickej aplikácii gemiusExplorer. V online rozhraní (OLA) na adrese www.aimmonitor.sk, sú základné metriky (RU, PV, V…) aktualizované na dennej báze, vždy za predchádzajúci deň.

Výsledky pre dáta PC platformy:

  • denné, týždenné a mesačné na www.aimmonitor.sk (OLA) dodané na druhý deň po skončení daného časového obdobia
  • denné, týždenné a mesačné dáta slovenských užívateľov s ich sociodemografiou dodané v prvý pracovný deň po 15. dni po skončení meraného mesiaca v súbore .gem pre analýzu v aplikácii gemiusExplorer

Výsledky pre dáta Phone platformy:

  • denné, týždenné a mesačné na www.aimmonitor.sk dodané na druhý deň po skončení daného časového obdobia

Výsledky pre dáta Tablet platformy:

  • denné, týždenné a mesačné na www.aimmonitor.sk dodané na druhý deň po skončení daného časového obdobia

Najčastejšie kladené otázky – FAQ.

OLA

Dáta v online aplikácii na www.aimonitor.sk sú voľne prístupné verejnosti.

Online aplikácia obsahuje základné štatistiky návštevnosti domén a verejných sekcií a agregáciu návštevnosti vo forme dát pre Médium, Prevádzkovateľa, Packy a Kategorizáciu médií. Aplikácia umožňuje tiež pohľad na historické dáta, ich export a prihláseným užívateľom (len aktívne meraná médiá) taktiež pohľad na štatistiky privátnych sekcií..

Umožňuje zobrazenie a export aktuálnych výsledkov AIMmonitor, rebríček médií, prevádzkovateľov a kategórií, grafické zobrazenie dát.

Parametre: Reálni užívatelia, zobrazenia, cookies, návštevy, priemerné časy, celkový čas.

Obdobie: denné, týždenné, mesačné.

Manuál k OLA

Otázky ohľadom funkcií a metrík zobrazených v OLA zasielajte na aimmonitor(zavinac)gemius.sk.

1

Najčastejšie kladené otázky – FAQ

.GEM

Dáta dodané vo formáte .gem sú dostupné prostredníctvom knižnice v aplikácii gemiusExplorer alebo prostredníctvom linky na stiahnutie.

Nástroj slúži na analýzu sociodemografického profilu návštevníkov stránok.

.GEM umožňuje porovnávanie jednotlivých sekcií, časového obdobia a cieľových skupín. Možnosť vytvárania prekryvu medzi sekciami alebo produktami, vytváranie agregačných stromov a filtrov. Takto je možné analyzovať cieľovú skupinu celého média, ale aj jednotlivých podstránok alebo produktov. Pri dokonalom poznaní užívateľov je možné upravovať obsah a produkty cielené na jednotlivé skupiny užívateľov.

Parametre: Reálni užívatelia, zobrazenia, dosah, návštevy, priemerné časy, zloženie návštevníkov, podiel návštevnosti, index affinity.

Obdobie: denné, týždenné, mesiac, pracovné dni, víkendy, individuálne.

Manuál: aktuálny manuál sa nachádza priamo v aplikácii.

Otázky ohľadom metodiky, výstupných dát, funkcií a metrík zobrazených v OLA a .GEM zasielajte na aimmonitor@gemius.sk. Na rovnakej adrese si môžete dohodnúť aj osobnú konzultáciu aplikácie, analytiky dát a možností využitia v praxi.

2