Úvod | AIMmonitor | Metodika a výsledky

Metodika a výsledky

Výskum AIMmonitor je postavený na riešení gemiusAudience™, ktoré využíva vlastnosti dát získané pomocou site-centric spôsobov zberu informácií, spolu s oddelenými dátami štrukturálnej štúdie (charakteristiky populácie). Nová metodika v podobe multiplatformového prístupu prináša nový pohľad na konzumáciu obsahu internetových médií, najmä vzhľadom na stále významnejší podiel mobilných zariadení na celkovej návštevnosti internetu.

Výsledky gemiusAudience™ na novej metodike sú poskytované zvlášť pre platformy PC (počítače) a zvlášť pre Mobil, ktorá zahŕňa aktivitu a návštevnosť generovanú užívateľmi prostredníctvom mobilných zariadení (smartfóny, tablety). Všetky metriky sú vypočítané na dátach zodpovedajúcich podmnožine populácie internetových užívateľov pre danú platformu. Sociodemografické dáta o profile užívateľov stránok sú dostupné iba pre PC platformu.

Prevádzkovatelia médií tak vďaka novej metodike dostávajú informácie, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní o úpravách obsahu pre rôzne zariadenia, zadávatelia a agentúry môžu dáta využiť napríklad pri rozhodovaní a plánovaní kampaní práve s ohľadom na zapojenie ďalších platforiem.

Aktuálne platná metodika (1.8.2015)

Výsledky výskumu

Výsledky štúdie gemiusAudience™ sú pripravované za obdobie jedného mesiaca a zahŕňajú aj denné a týždenné hodnoty metrík.

V štúdii gemiusAudience™ sú namerané dáta generované užívateľmi internetu na mobilných zariadeniach oddelené od dát z PC platformy.

Dáta sú zmluvným užívateľom dostupné mesačne v analytickej aplikácii gemiusExplorer. V online rozhraní (OLA) na adrese www.aimmonitor.sk, sú základné metriky (RU, PV, V…) aktualizované na dennej báze, vždy za predchádzajúci deň.

Výsledky pre dáta PC platformy:

  • denné, týždenné a mesačné na aimmonitor.sk (OLA) dodané na druhý deň po skončení daného časového obdobia
  • denné, týždenné a mesačné dáta slovenských užívateľov s ich sociodemografiou dodané v prvý pracovný deň po 15. dni po skončení meraného mesiaca v súbore .gem pre analýzu v aplikácii gemiusExplorer

Výsledky pre dáta Mobil platformy:

  • denné, týždenné a mesačné na www.aimmonitor.sk dodané na druhý deň po skončení daného časového obdobia

Najčastejšie kladené otázky – FAQ.

OLA

Dáta v online aplikácii na www.aimonitor.sk sú voľne prístupné verejnosti.

Online aplikácia obsahuje základné štatistiky návštevnosti domén a verejných sekcií a agregáciu návštevnosti vo forme dát pre Médium, Prevádzkovateľa, Packy a Kategorizáciu médií. Aplikácia umožňuje tiež pohľad na historické dáta, ich export a prihláseným užívateľom (len aktívne meraná médiá) taktiež pohľad na štatistiky privátnych sekcií..

Umožňuje zobrazenie a export aktuálnych výsledkov AIMmonitor, rebríček médií, prevádzkovateľov a kategórií, grafické zobrazenie dát.

Parametre: Reálni užívatelia, zobrazenia, cookies, návštevy, priemerné časy, celkový čas.

Obdobie: denné, týždenné, mesačné.

Manuál novej OLA

Otázky ohľadom funkcií a metrík zobrazených v OLA zasielajte na aimmonitor(zavinac)gemius.sk.

1

Najčastejšie kladené otázky – FAQ

.GEM

Dáta dodané vo formáte .gem sú dostupné prostredníctvom knižnice v aplikácii gemiusExplorer alebo prostredníctvom linky na stiahnutie.

Nástroj slúži na analýzu sociodemografického profilu návštevníkov stránok.

.GEM umožňuje porovnávanie jednotlivých sekcií, časového obdobia a cieľových skupín. Možnosť vytvárania prekryvu medzi sekciami alebo produktami, vytváranie agregačných stromov a filtrov. Takto je možné analyzovať cieľovú skupinu celého média, ale aj jednotlivých podstránok alebo produktov. Pri dokonalom poznaní užívateľov je možné upravovať obsah a produkty cielené na jednotlivé skupiny užívateľov.

Parametre: Reálni užívatelia, zobrazenia, dosah, návštevy, priemerné časy, zloženie návštevníkov, podiel návštevnosti, index affinity.

Obdobie: denné, týždenné, mesiac, pracovné dni, víkendy, individuálne.

Manuál: aktuálny manuál sa nachádza priamo v aplikácii.

Otázky ohľadom metodiky, výstupných dát, funkcií a metrík zobrazených v OLA a .GEM zasielajte na aimmonitor@gemius.sk. Na rovnakej adrese si môžete dohodnúť aj osobnú konzultáciu aplikácie, analytiky dát a možností využitia v praxi.

2