Úvod | Vzdelávanie | Workshop Native

Workshop Native

Native (8. 6. 2017)

pod vedením Filipa Kunu   |  Managing Director, Strossle Slovakia

Informácie ohľadne miesta konania, sylabov a lektorov nadchádzajúcich workshopov budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.