Facebook Twitter LinkedIn

Správa o účasti Slovenska v Mediascope Europe 2012

Slovensko súčasťou Mediascope Europe 2012

 

IAB Slovakia sa spolu s 27 krajinami východnej a západnej Európy aktívne zapojila do výskumu Mediascope Europe 2012.

Mediascope Europe je výskum, ktorý v rámci 15 pôvodných trhov prebieha od roku 2003. Komplexný výskum v tomto roku začlenil ďalších 13 trhov, krajín CEE aby sa zapojili do štúdie európskej spotreby médií, medzi ktorými je aj Slovensko.

 

Výskum je jedinečný práve v identifikovaní zmien mediálnej štruktúry spotreby na celkovej úrovni populácie v online, rádio, televízia, mobilné zariadenia, noviny a časopisy. Štúdia zahŕňa vývoj médií, podporuje multitasking a rozvoj online médií vrátane použitia  internetu cez mobilné telefóny, tablety a herné konzoly. Do väčšej hĺbky sa z pohľadu interaktívneho spotrebiteľa skúma využívanie videa, sociálnych médií a e-commerce.

 

Mediascope je omnibusový prieskum, v ktorom dáta za Slovensko dodáva Mediaresearch. Zisťuje sa na vzorke 1000 respondentov v rámci dotazníka na internete a 500 respondentov telefonickým dopytovaním (media consumption).

 

V rámci Slovenského trhu, Mediascope predstavuje najkomplexnejší výskum ohľadom internetu, aký sa u nás kedy robil. Veľkou výhodou pre Slovensko je, že sa budeme môcť porovnať s okolitými krajinami, ako aj s celou Európou (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Švajčiarsko, Turecko, Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Ukrajina).

 

Cieľom výskumu je porovnávať odlišnosti a podobnosti vývoja zákazníkov viacerých médií a ich správania sa v celej Európe. Na Slovensku prebieha výskum práve teraz a prezentácia porovnania výsledkov s 28 európskymi krajinami sa bude konať v Júni 2012.