Facebook Twitter LinkedIn

Seminár o internetovej reklame

AIM usporiadala bezplatný SEMINÁR O INTERNETOVEJ REKLAME určený pre záujemcov, ktorí sa chceli dozvedieť, čo je internetová reklama a ako ju efektívne využívať. Seminár sa uskutočnil 5.11.2010 od 9,00 hod do 12,00 hod. v Hoteli Sorea, Kráľovské údolie č. 6, Bratislava.


Prednášky z programu na stiahnutie:

   1. Stav internetovej reklamy v Európe (Alain Heureux, prezident IAB Europe) – prednáška v angličtine bez prekladu
   2. Osvedčené postupy pre reklamné kampane na slovenskom internete – Aké sú výhody reklamných kampaní na internete? Aké reklamné formáty si vybrať pre kampaň? Ako prebieha realizácia reklamnej kampane od zadania po vyhodnotenie a aké sú skúsenosti s použitím konkrétnych reklamných formátov a nasadení? (Martin Kaniansky, Centrum Hodings)
   3. Pokročilá webová analytika – Základ úspechu v online prostredí - Obojsmerná komunikácia v online prostredí ponúka neuveriteľné možnosti pre marketérov.  Ako správne využiť analytické nástroje pre optimalizáciu marketingových aktivít vo všetkých fázach: 1. získavanie návštevníkov 2. konverzia návštevníka na zákazníka a 3. zvyšovanie hodnoty zákazníka (LTV – LifeTimeValue)? Koľko stojí získanie zákazníka? Ako zvýšiť hodnotu zákazníka? Ako optimalizovať kampane tak, aby prinášali nielen návštevníkov, ale aj zákazníkov a to tých najsolventnejších ? (Vladimír Kmeť – OneClick)
   4. Ako písať reklamné texty pre web - Bannery, PPC reklama, reklamné články, emailový marketing. Napriek multimediálnym vymoženostiam potrebujeme pri akejkoľvek komunikácii na webe pútavé texty, nadpisy, headliny. Ako ich vytvoriť? Kde sú rozdiely medzi tvorbou reklamy pre print alebo outdoor a tvorbou pre internet? (Ján Šifra, Etarget)

Pre viac informácii píšte na veronika.pizano@aimsr.sk alebo volajte na 0948 112 100.