Facebook Twitter LinkedIn

Tlačová správa o objemoch internetovej reklamy

Slovenský internetový trh v poslednom štvrťroku 2011, znova pridal na intenzite a narástol. V číslach 4q 2011 oproti najsilnejšiemu kvartálu doteraz 2q 2011 vyhráva o 22%, oproti 4q 2010 o 49%. Bol to najsilnejší kvartál v histórii zberu dát.

Tlačová správa o objemoch internetovej reklamy