Úvod | Tlačové centrum | Tlačové správy
V roku 2016 výdavky do internetovej reklamy presiahli hranicu 112 miliónov Eur

Bratislava, 27. 3. 2017 Podľa zdeklarovaných príjmov členov združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a klasifikovaného odhadu AdEx komisie výdavky do internetovej reklamy medziročne rástli o 23,2%. Od roku 2012 ide o najvyššie…

Coalition for better Ads vydala prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné weby v USA a Európe

Washington, Brusel, 22. marca 2017 Coalition for better Ads vydala 22. marca 2017 prvé reklamné štandardy pre desktopové a mobilné webstránky, ktoré reflektujú preferencie užívateľov online reklamy v USA a Európe….

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia bude najbližšie dva roky viesť nová Správna rada na čele s Michalom Žatkuliakom

Bratislava, 3. február 2017 Na ostatnom valnom zhromaždení združenia, ktoré sa konalo v januári, boli zvolení noví zástupcovia orgánov IAB Slovakia. Na poste predsedu Správnej rady ostáva Michal Žatkuliak zástupca…

Získajte komplexný prehľad v digitálnom marketingu za 4 dni!

Bratislava, 23. január 2017 Už 8. marca 2017 otvára združenie pre internetovú reklamu a biznis – IAB Slovakia druhý ročník Digital Master Course, ktorý študentom poskytne vedomosti z digitálneho marketingu…

Navrhovaná ePrivacy direktíva nespĺňa očakávania v úprave pravidiel pre používanie cookies

Brusel, 10. január 2017 Tento týždeň v Bruseli predstavila Európska komisia novú úpravu  ePrivacy direktívy (známej tiež ako “Cookie Directive”, nariadenie č. 2002/58/EC), v ktorej  navrhuje vyššiu ochranu dát používateľov…

Jeseň v IAB Slovakia sa niesla v znamení vzdelávania! V novembri sme úspešne ukončili prvý ročník Digital Master Course.

Bratislava, 22. november 2016 Pilotného ročníku Digital Master Course sa zúčastnilo 32 študentov, väčšinou juniorov z mediálnych agentúr a online médií, nechýbali však ani cieľavedomí študenti, ktorí majú záujem o…

Príjmy z internetovej reklamy na Slovensku dosiahli v prvom polroku 2016 hodnotu 52 miliónov Eur

Bratislava, 14.október 2016 V prvom polroku roka 2016 vzrástli príjmy z internetovej reklamy o 26% v porovnaní s prvým polrokom 2015. Čo sa týka percentuálneho podielu jednotlivých reklamných kategórií prvé miesto si stále drží display…

Aj reklamné PR správy podliehajú Autorskému zákonu a etike!

Bratislava, 10. októbra 2016 Etická komisia IAB Slovakia vydáva odporúčanie pre dodávateľov PR správ (agentúry a zadávateľov) v oblasti publikovaných reklamných textových správ. V prípade, že reklamná správa používa, či…

Celosvetové príjmy z mobilnej reklamy vzrástli v roku 2015 na 37 mld. Eur

Brusel, 22. septembra 2016 Mobilná display reklama naďalej prevyšuje search a vzrástla exponenciálne o 92,6% až na 19 mld. Eur. IAB Europe a IHS zverejnili v tretí septembrový týždeň globálne…

IAB Slovakia spúšťa na jeseň Digital Master Course – vzdelávanie v digitálnom marketingu.

Bratislava, 17. augusta 2016  IAB Slovakia, záujmové združenie, ktorého členmi sú najväčší slovenskí online vydavatelia, mediálne agentúry a ďalší významní hráči digital trhu, vníma problém obsadzovania pracovných pozícií v digitálnom segmente na Slovensku…