Facebook Twitter LinkedIn

 

IAB Slovakia sa spolu s 27 krajinami východnej a západnej Európy aktívne zapojila do výskumu Mediascope Europe 2012.

Mediascope Europe je výskum, ktorý v rámci 15 pôvodných trhov prebieha od roku 2003. Komplexný výskum v tomto roku začlenil ďalších 13 trhov, krajín CEE aby sa zapojili do štúdie európskej spotreby médií, medzi ktorými je aj Slovensko.

Viac informácií si môžete prečítať v tlačovej správe  Slovensko súčasťou Mediascope Europe 2012

Výsledky výskumu nájdete tu Mediascope Slovensko